Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 78 Bydgoszcz, 09 lipiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1325 nr VIII/90/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia przez obszar Gminy Osielsko 3670
1326 nr XIV/137/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzoza, obejmującego obszar położony wzdłuż drogi krajowej nr 25 pomiędzy ul. Łabiszyńską a drogą powiatową nr 1550C Brzoza – Prądocin 3673
1327 nr XII/65/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów 3681
1328 nr XIV/132/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 3682
1329 nr XV/138/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów 3683
1330 nr XVI/91/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłat za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 3684
1331 nr XV/88/2004 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem 3684
1332 nr XIV/100/04 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przyjętego uchwałą nr IV/33/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku 3684
1333 nr XIV/101/04 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr IV/28/99 z dnia 12 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubaniu 3685
1334 nr XI/71/04 Rady Gminy Topólka z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na wysypisko w Wandynowie 3685
1335 nr XXII/187/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/336/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2001r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla Gimnazjum nr 1 w Tucholi, Gimnazjum nr 2 w Stobnie oraz szkół podstawowych na terenie Gminy Tuchola 3685
1336 nr XXX/697/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 3686
POBIERZ

Opublikowane: 2004-07-14
Ostatnia modyfikacja: 2004-07-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]