Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 76 Bydgoszcz, 02 lipiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1279 nr XVII/233/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 3602
1280 nr XVII/234/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota 3603
1281 nr XVII/235/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty 3604
1282 nr XVII/238/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 3605
1283 nr XIV/158/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka 3605
1284 nr XVI/174/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka 3606
1285 nr XI/124/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Bukowiec 3607
1286 nr XII/80/2004 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego 3607
1287 nr XII/85/2004 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Żnińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 3625
1288 nr XVIII/5/205/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych 3625
1289 nr XIII/137/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim 3626
1290 nr XIII/138/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu placu zabaw 3626
1291 nr 222/2004 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Dobre w uchwale budżetowej gminy na rok 2004 (po zmianie) 3627
1292 nr XV/123/04 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Cekcynie 3627
1293 nr XVI/160/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Miasta Szubina 3633
POBIERZ

Opublikowane: 2004-07-08
Ostatnia modyfikacja: 2004-07-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]