Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 75 Bydgoszcz, 30 czerwiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁA
1274 nr XIII/107/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych 3538
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1275 z dnia 29 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędów 3593
INFORMACJE:
1276 z dnia 8 czerwca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-63-(4)/2004/6/CIE/III/TKł przedłużającej okres obowiązywania ustalonej przez prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła Dalkię Termikę S.A., taryfy dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców z Ciechocinka 3593
1277 z dnia 9 czerwca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/50C/1253/W/OPO/2004/AJ zmieniającej przedmiot i zakres działalności prowadzonej przez Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 3595
1278 z dnia 15 czerwca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-17(5)/2004/254/IV/RO zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3595
POBIERZ

Opublikowane: 2004-07-07
Ostatnia modyfikacja: 2004-07-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]