Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 73 Bydgoszcz, 25 czerwiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1264 nr X/53/03 Rady Gminy w Świekatowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stadionu sportowego z parkingiem, oraz dróg dojazdowych w Świekatowie (obejmującego działki nr 247 i 251/2 oraz części działek nr 229/4, 249/2, 252/2, 255/1, 256/1, 257/1, 258/2, 259/1 i 260 w obrębie Świekatowo) 3406
1265 nr XIII/56/2003 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 10 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żmijewko obejmującego działki nr 36/6 i 36/7 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno) 3410
1266 nr XIII/57/2003 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 10 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno obejmującego działkę nr 231/5 z przeznaczeniem pod zabudowę letniskowo-rekreacyjną i mieszkaniową (zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno) 3416
1267 nr XIII/58/2003 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 10 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno obejmującego działki: nr 271/1, 271/2 i 271/3 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno) 3423
1268 nr XX/36/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przebiegu drogi średnicowej – odcinek od ul. Rataja do ul. Solidarności 3429
1269 nr XIX/178/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta 3471
1270 nr XX/162/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 49/2 i 50/2 przy ul. Łunawskiej w Chełmnie 3479
POBIERZ

Opublikowane: 2004-06-29
Ostatnia modyfikacja: 2004-06-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]