Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 72 Bydgoszcz, 22 czerwiec 2004
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1258 nr 108/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców 3342
UCHWAŁY:
1259 nr XVII/96/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 3343
1260 nr XVII/100/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/50/2003 w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów: „Zasłużony dla Powiatu Tucholskiego”, „Honorowy Obywatel Powiatu Tucholskiego” 3344
1261 nr XXII/265/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych 3347
1262 nr XXII/268/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich 3350
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1263 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej w wojewódzkim dzienniku urzędowym 3350
POBIERZ

Opublikowane: 2004-06-24
Ostatnia modyfikacja: 2004-06-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]