Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 71 Bydgoszcz, 14 czerwiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1245 nr XXVIII/649/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 3307
1246 nr XXVII/650/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg 3308
1247 nr XXVII/651/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy 3309
1248 nr XXVIII/652/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 3310
1249 nr XXVIII/653/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy 3311
1250 nr XVII/89/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz ustalenie stawki tej opłaty 3311
1251 nr XVII/90/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Jeziora Wielkie na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 3314
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1252 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. o zarządzeniu wyborów burmistrza Żnina przed upływem kadencji 3315
INFORMACJE:
1253 z dnia 14 kwietnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-36-(4)/2004/6/CIE/III/TKł przedłużającej okres obowiązywania ustalonej przez prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła Dalkię Termikę S.A., taryfy dla ciepła w części dot. zaopatrzenia w ciepło odbiorców z Ciechocinka 3316
1254 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/113E/250/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 3317
1255 z dnia 11 maja 2004 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/635E/2255/W/OPO/2004/AJ, PCC/670C/2255/W/OPO/2004/AJ i nr OCC/186A/2255/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Pomorską Agencję poszanowania Energii sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz nr OCC/186A/2255?W/OPO/2004/AJ 3317
1256 rozporządzenie nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 3318
1257 z dnia 27 maja 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-14(4)/2004/1253/VI/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3337
POBIERZ

Opublikowane: 2004-06-15
Ostatnia modyfikacja: 2004-06-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]