Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 09 czerwiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1227 nr XIX/181/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Parlamentu Europejskiego 3283
1228 nr XV/102/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2004” 3283
1229 nr XV/103/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za uzupełnienie przedmiotu działalności określonej według numeru polskiej klasyfikacji działalności (PKD) i numeru PESEL we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 3285
1230 nr XV/104/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania herbu, flagi oraz pieczęci samorządowych Miasta i Gminy Solec Kujawski 3285
1231 nr XV/105/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/284/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z 5 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania 3287
1232 nr XIII/67/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zbójno 3287
1233 nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r 3290
1234 nr XIV/86/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/182/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania 3292
1235 nr XIII/141/2004 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Tonowie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 3292
1236 nr XIV/118/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 3293
1237 nr XIV/120/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w podziale na stałe obwody głosowania na obszarze Miasta i Gminy Łabiszyn 3295
1238 nr XVI/112/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/284/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z 5 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania 3296
POROZUMIENIE
1239 nr 26/2004 zawarte w dniu 11 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław 3296
INFORMACJE:
1240 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2003 3297
1241 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za rok 2003 3298
1242 zarządzenie nr 6/F/2004 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za rok 2003 3299
1243 zarządzenie nr 12/2004 Wójta Gminy Łubianka z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2003 3300
1244 sprawozdanie roczne Wójta Gminy Lubicz z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2003 3300
POBIERZ

Opublikowane: 2004-06-19
Ostatnia modyfikacja: 2004-06-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]