Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 7 Bydgoszcz, 30 styczeń 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
60 nr X/60/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki 319
61 nr IX/65/03 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Warlubie 333
62 nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Barcin 344
63 nr XVIII/114/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 345
64 nr XIV/114/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kruszwicy 346
65 nr 162/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w 2004 r 348
66 nr X/64/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 października 2003 r. w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Bobrowo 348
67 nr IX/62/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o.o. w Radziejowie” 348
68 nr XI/94/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 353
69 nr XII/69/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz przemysłowych na terenie Gminy Dobre 355
70 nr XIV/180/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zaliczenia ulic w Mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych 356
71 nr XIV/186/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska 358
72 nr XIV/188/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi 359
73 nr XIV/189/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazwy placowi 361
74 nr XIV/190/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Inowrocław 363
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
75 nr 2/04 z dnia 21 stycznia 2004 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Grudziądza oraz Rady Miejskiej Grudziądza 363
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-11
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]