Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 68 Bydgoszcz, 07 czerwiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1187 nr XXII/264/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia kontraktu wojewódzkiego na rok 2004 3202
1188 nr XXIX/672/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania 3230
1189 nr XXIX/673/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej 3231
1190 nr XXIX/674/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- wychowawczej rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów 3232
1191 nr XXIX/675/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 3233
1192 nr XXIX/676/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 3236
1193 nr XXIX/677/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenie z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku 3237
POBIERZ

Opublikowane: 2004-06-15
Ostatnia modyfikacja: 2004-06-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]