Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 63 Bydgoszcz, 25 maj 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1107 nr 23/2004 z dnia 19 maja 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny 2900
UCHWAŁY:
1108 nr XI/117/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2900
1109 nr XII/122/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/117/2004 z dnia 27 lutego 2004 r 2900
1110 nr XII/123/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych na 2004 r 2901
1111 nr XIII/139/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, liczby punktów i zasad ich usytuowania na terenie Ciechocinkav 2901
1112 nr XIX/117/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/201/02 z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński 2902
1113 nr XVI/98/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego, sposobu i rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych 2903
1114 nr XIX/145/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski, położonego pomiędzy ul. Wyspiańskiego, a terenem PKP oraz dla obszaru działki o ewidencyjnym nr 39/1 2904
1115 nr XIX/155/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany granic obwodu oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej 2910
1116 nr XI/63/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny określonej przez rzeczoznawcę przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom 2911
1117 nr 38/2004 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie opinia dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osiek na 2004 r. prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 2911
1118 nr XXI/257/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Inowrocław 2912
1119 nr XXI/258/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia ulic w Mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych 2915
1120 nr XXI/260/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław 2917
1121 nr 8/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Dębowa Łąka 2918
1122 nr XV/104/2004 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 2918
1123 nr XV/105/2004 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłat związanych z wprowadzeniem zmian do wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2919
1124 nr XIII/100/2004 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2919
1125 nr XV/15/2004 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2920
1126 nr XXII/144/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych 2921
1127 nr XVI/113/2004 Rady Miejskiej w Nowem dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic miejskich i dróg gminnych na terenie Gminy Nowe na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2922
1128 nr 213/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Świecie na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2923
1129 nr XII/94/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2926
1130 nr XII/97/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych 2927
1131 nr 51/2004 Składu Orzekającego nr 5 Rejonowej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dębowa Łąka na 2004 r. oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 2928
1132 nr 102/XII/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dragacz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2928
1133 nr XX/121/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2929
INFORMACJE:
1134 zarządzenie nr 17/2004 Burmistrza Gniewkowa z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2929
1135 zarządzenie nr 19/2004 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2003 r 2930
1136 zarządzenie nr 12/2004 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r. 2931
1137 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2004 2932
1138 sprawozdanie Burmistrza Miasta-Gminy Radzyń Chełmiński z wykonania budżetu za 2003 r 2932
POBIERZ

Opublikowane: 2004-05-27
Ostatnia modyfikacja: 2004-05-27
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]