Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 60 Bydgoszcz, 12 maj 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1020 nr XXIV/505/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2736
1021 nr XXIV/511/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej - Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sowińskiego 5 w zakład budżetowy 2738
1022 nr XXIV/518/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy 2739
1023 nr XXIV/519/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie likwidacji Technikum Elektrycznego przy ul. Stawowej 41 w Bydgoszczy 2739
1024 nr XXIV/520/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy 2740
1025 nr XXIV/521/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie likwidacji Technikum Elektrycznego przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy 2740
1026 nr XXIV/522/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie likwidacji Technikum Zawodowego dla Dorosłych przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy 2741
1027 nr XXIV/523/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie likwidacji Policealnego Studium Informatycznego dla Dorosłych przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy 2741
1028 nr XXIV/524/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół nr 13 „Copernicanum” w Bydgoszczy 2742
1029 nr XXIV/527/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie likwidacji Technikum Budowlanego przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy 2742
1030 nr XXIV/530/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy 2743
1031 nr XXIV/533/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy 2743
1032 nr XXIV/535/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego Organizacji Usług Gastronomicznych w Bydgoszczy 2744
1033 nr XXIV/536/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy 2745
1034 nr XXIV/541/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy 2746
1035 nr XXIV/544/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy 2747
1036 nr XXIV/546/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Gastronomicznej w Bydgoszczy 2747
1037 nr XXIV/548/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy 2750
1038 nr XXIV/551/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy 2750
1039 nr XXIV/553/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Medycznych w Bydgoszczy 2751
1040 nr XXIV/554/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego przy ul. Św. Trójcy 37 w Bydgoszczy 2751
1041 nr XXIV/555/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Bydgoszczy 2752
1042 nr XXIV/556/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy 2754
1043 nr XXIV/558/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Elektrycznego nr 2 w Bydgoszczy 2755
1044 nr XXIV/559/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Technikum Elektrycznego nr 2 w Bydgoszczy 2757
1045 nr XXIV/560/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Elektrycznej nr 2 w Bydgoszczy 2759
1046 nr XXIV/561/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego Elektrycznego w Bydgoszczy 2761
1047 nr XXIV/563/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy 2762
1048 nr XXIV/565/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Bydgoszczy 2763
1049 nr XXIV/566/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy 2765
1050 nr XXIV/567/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 dla Dorosłych w Bydgoszczy 2768
1051 nr XXIV/568/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Odzieżowych w Bydgoszczy 2771
1052 nr XXIV/569/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Technikum Ogrodniczego w Bydgoszczy 2771
1053 nr XXIV/572/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bydgoszczy 2773
1054 nr XXIV/574/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy 2774
1055 nr XXIV/577/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy 2774
1056 nr XXIV/578/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy 2775
1057 nr XXIV/580/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 dla Dorosłych Słabo Widzących i Niewidomych w Bydgoszczy 2777
1058 nr XXIV/581/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy 2780
1059 nr XXIV/583/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego Odzieżowego nr 2 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy 2781
1060 nr XXIV/584/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego Elektronicznego nr 2 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy 2782
1061 nr XXIV/586/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy 2784
1062 nr XXIV/587/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Organizacji i Zarządzania w Bydgoszczy 2784
1063 nr XXIX/596/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Bydgoszczy 2787
1064 nr XXIV/598/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 dla Dorosłych w Bydgoszczy 2787
1065 nr XXIV/603/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Bydgoszczy 2790
1066 nr XXIV/604/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2791
POBIERZ

Opublikowane: 2004-05-17
Ostatnia modyfikacja: 2004-05-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]