Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 6 Bydgoszcz, 27 styczeń 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
47 nr X/62/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli Miasta i Gminy Solec Kujawski 278
48 nr X/63/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Solec Kujawski. 288
49 nr X/69/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 października 2003 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2011” 300
50 nr X-64/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 października 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowisk Miejskich w Janikowie i określenia ich lokalizacji 304
51 nr X-68/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII-248/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania punktów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych 305
52 nr VIII/75/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 października 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec 306
53 nr XIII/168/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu „Maja” w Inowrocławiu 310
54 nr XIII/169/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/429/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziennego Pobytu w Inowrocławiu 311
55 nr X/37/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 24 października 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sadki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 312
56 nr X/39/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 24 października 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przyznawania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym na terenie Gminy Sadki 313
57 nr VIII/100/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2003 r. zmieniającą uchwałę nr VII/66/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Ciechocinku 313
58 nr XVI/389/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy 314
59 nr XVI/413/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży byłych mieszkań zakładowych na rzecz ich aktualnych najemców oraz ustalenia bonifikaty 314
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-09
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-09
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]