Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 58 Bydgoszcz, 07 maj 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1008 nr XXI/43/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 2622
1009 nr XXI/49/2004 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2623
1010 nr XIX/129/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Wąbrzeźna 2624
1011 nr XIX/218/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Mieście i Gminie Koronowo 2625
1012 nr XX/35/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Chełmińską, Południową, szlakiem kolejowym i ogrodami działkowymi 2633
INFORMACJE:
1013 zarządzenie nr 5/2004 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2003 2647
1014 zarządzenie nr 16/2004 Burmistrza Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wąbrzeźno za rok 2003 2647
1015 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tucholi za rok 2003 2648
1016 sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za rok 2003 2648
POBIERZ

Opublikowane: 2004-05-12
Ostatnia modyfikacja: 2004-05-12
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]