Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 57 Bydgoszcz, 04 maj 2004
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
981 nr 71/04 z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości 2599
UCHWAŁY:
982 nr XI/80/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Osięciny 2600
983 nr XI/81/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasady usytuowania na terenie Gminy Osięciny miejsc sprzedaży/podawania napojów alkoholowych 2600
984 nr XVII/129/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2602
985 nr XIV/85/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 2603
986 nr XII/85/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Narutowie oraz zmiany obwodu szkolnego 2604
987 nr XII/86/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łąkiem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem oraz zmiany obwodu szkolnego 2604
988 nr XIX/245/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r 2604
989 nr XIX/250/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 377/2000 z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i zasad sprawowania współwłasności 2605
990 nr XVIII/175/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania 2606
991 nr XV/109/04 Rady Miasta Rypina z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2004 r 2607
992 nr XVI/112/04 Rady Miasta Rypina z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2608
993 nr XLVI/116/04 Rady Miasta Rypina z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 2609
994 nr XVIII/152/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania a także określenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych 2609
995 nr XVIII/154/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Więcbork publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2610
996 nr XX/178/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. oraz zmiany w podziale obszaru Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania 2610
997 nr 13/D/2004 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kamień Krajeński na rok 2004 oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 2612
998 nr XIX/115/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywanego zleconego zadania 2612
999 nr XVIII/260/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania dębu szypułkowego za pomnik przyrody na terenie wsi Złotoria Gminy Lubicz 2614
1000 nr XIV/80/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 2614
1001 nr XIV/83/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Wielka Nieszawka obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom, rejestracji jego rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia 2615
1002 nr 19/D/2004 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sadki na 2004 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 2615
1003 nr XIV/63/2004 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2616
POROZUMIENIE
1004 zawarte w dniu 15 kwietnia 2004 r. pomiędzy Gminą Miasta Rypina a Gminą Rypin w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pn. „Budowa cmentarza komunalnego” w miejscowości Starorypin Prywatny - Gmina Rypin 2616
INFORMACJE:
1005 zarządzenie nr 12/2004 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2003 r 2618
1006 zarządzenie nr 49/04 Wójta Gminy Choceń z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2618
1007 zarządzenie nr 32/2004 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2003 r 2619
POBIERZ

Opublikowane: 2004-05-11
Ostatnia modyfikacja: 2004-05-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]