Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 55 Bydgoszcz, 28 kwiecień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
934 nr XXXVII/388/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Inowrocław na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2495
935 nr XXXVII/389/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania 2495
936 nr XVII/120/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 2497
937 nr XVIII/122/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 2497
938 nr XV/79/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2499
939 nr XV/82/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium za osiągnięcia dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, kultury i sportu 2500
940 nr XVI/87/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2501
941 nr XVI/89/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych i odpłatności rodziców z tego tytułu 2503
942 nr XVI/91/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 2503
943 nr XVI/95/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sicienko 2504
944 nr XIX/238/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia19 marca 2004 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu 2506
945 nr XIX/239/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia19 marca 2004 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu 2507
946 nr XIX/240/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia19 marca 2004 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu 2508
947 nr XIX/241/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia19 marca 2004 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu 2508
948 nr XIX/242/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu 2509
949 nr XIX/243/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia19 marca 2004 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu 2509
950 nr XIX/244/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia19 marca 2004 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu 2510
951 nr XIX/245/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław 2510
952 nr XIX/251/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania oraz utworzenia obwodów dodatkowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2516
953 nr XX/179/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Tuchola 2521
954 nr 399/04 Rady Miasta Torunia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Szosa Chełmińska i Św. Józefa w Toruniu 2523
POBIERZ

Opublikowane: 2004-05-04
Ostatnia modyfikacja: 2004-05-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]