Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 53 Bydgoszcz, 26 kwiecień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
898 nr XVI/227/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota w sprawie statutów sołectw Gminy Białe Błota 2434
899 nr XVI/229/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom 2435
900 nr XVI/231/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Białe Błota 2437
901 nr XV/64/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie 2438
902 nr XV/65/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 r 2440
903 nr XXV/160/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław 2441
904 nr XIII/110/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłat związanych z wprowadzeniem zmian do wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2441
905 nr XXI/200/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Chełmża miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2442
INFORMACJE:
906 z dnia 31 marca 2004 r. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat obiektów zabytkowych 2442
907 z dnia 1 kwietnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-1(4)/2004/973/I/ED zatwierdzającej taryfę dla Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Bydgoszczy na wytwarzanie ciepła 2455
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-28
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]