Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 52 Bydgoszcz, 23 kwiecień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
883 nr X/65/04 Rady Gminy Topólka z 23 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań będących przedmiotem dotacji 2383
884 nr XI/77/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2384
885 nr 363/04 Rady Miasta Torunia z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2003 r 2385
886 nr XIV/75/04 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2387
887 nr XI/82/2004 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r 2388
888 nr XI-57/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r 2389
889 nr XV/75/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli placówek oświaty Gminy Świekatowo 2390
890 nr XV/78/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Świekatowo 2391
891 nr XVII/73/2004 Rady Miejskiej Kowala z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Kowal 2409
892 nr XV/81/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/78/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności gminy, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 2410
893 nr XVII/91/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 2410
894 nr 4/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r 2411
895 nr 205/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody 2412
INFORMACJE:
896 zarządzenie nr 9/04 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2412
897 rozporządzenie nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego w gminach: Radziejów, Osięciny, Bytoń, Dobre 2413
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-28
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]