Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 51 Bydgoszcz, 22 kwiecień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
879 nr XV/126/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kamień Krajeński 2338
880 nr XV/127/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2338
881 nr XV/129/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2339
882 nr XV/130/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i statutu samorządu mieszkańców osiedla 2341
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-23
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]