Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 49 Bydgoszcz, 19 kwiecień 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
818 nr 20/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody 2263
UCHWAŁY:
819 nr XII/52/04 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Książki 2287
820 nr XII/113/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Miasta Chełmża obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom, rejestracji jego rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia 2287
821 nr XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 r 2288
822 nr 385/04 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania dotacji z budżetu Gminy, sposobie ich rozliczania i kontroli oraz innych formach współpracy z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku 2289
823 nr 390/04 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Mieście Toruniu 2289
824 nr XIV/92/2004 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2290
825 nr 100/2004 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości, załączonej przez Radę Gminy Jeziora Wielkie do uchwały budżetowej gminy na 2004 r., prognozy kwoty długu 2291
826 nr XIV/55/04 Rady Gminy Osiek z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2004 2291
827 nr XIV/56/04 Rady Gminy Osiek z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków poniesionych za lokal mieszkalny, a jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego 2292
828 nr XIV/60/04 Rady Gminy Osiek z dnia 24 marca 2004 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Osiek regulującej zasady sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Osiek i udzielania bonifikat od ceny sprzedaży 2293
829 nr XI/60/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 2293
830 nr XI/61/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty administracyjnej 2294
831 nr XX/166/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2004 r 2294
832 nr XIII/54/2004 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2296
833 nr XV/91/2004 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2004 2297
834 nr XV/94/04 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych 2298
835 nr 7/04 Zarządu Związku Gmin Rypińskich z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Rypińskich za 2003 r 2299
836 nr 17/D/2004 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mrocza na 2004 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 2299
INFORMACJE:
837 zarządzenie nr 4/2004 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2003 r 2299
838 zarządzenie nr 4/2004 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2003 r 2300
839 zarządzenie nr 33/04 Wójta Gminy Rypin z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2300
840 zarządzenie nr 56/2004 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2003 r 2301
841 zarządzenie nr 38/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2003 r 2301
842 zarządzenie nr 1/2004 Wójta Gminy Kowal z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 2302
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-20
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]