Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 46 Bydgoszcz, 09 kwiecień 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
764 nr 18/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Krajeński Park Krajobrazowy 2130
UCHWAŁY:
765 nr VII/71/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Czarne Błoto – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowe (dz. 329/5; 449/1; 450/1 i 481/1 2133
766 nr XII/86/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Dąbrowa Południe” pomiędzy ulicami: Młyńską, Bydgoską, Strażacką, północną granicą działki nr 142/3, drogą nr działki 314/14 i ul. Rzemieślniczą do ul. Młyńskiej w Dąbrowie Chełmińskiej 2138
INFORMACJE:
767 z dnia 15 marca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/890E/256/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi określonego w koncesji na prowadzeni działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 2147
768 z dnia 17 marca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-9(2)/2004/1613/Iz/AK zmieniającej decyzję o zatwierdzeniu taryfy dla ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” z siedzibą w Gródku, Gmina Drzycim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2147
769 z dnia 29 marca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie przedsiębiorstwa Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ubiegającego się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 2148
770 z dnia 24 marca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-6(5)/2004/1299/IIII/MJ zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Łasin prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Łasinie na wytwarzanie, przysłanie i dystrybucję ciepła oraz tę taryfę 2149
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-19
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]