Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 41 Bydgoszcz, 30 marzec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
646 nr XIII/153/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Włocławskiego z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2003 r 1922
647 nr I/1/2004 Rady Gminy Osielsku z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osielsko na rok 2004 1923
648 nr I/3/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 1924
649 nr I/4/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazw ulic 1926
650 nr I/5/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osielsko 1926
651 nr XV/82/2004 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1959
652 nr XV/86/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim nr XII/75/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności tej opłaty 1960
653 nr XIV/80/04 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kawkach oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu i Szkoły Podstawowej w Małkach 1960
654 nr VII/22/04 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok budżetowy 2004 1961
655 nr X/62/04 Rady Gminy Topólka z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 1961
656 nr X/67/04 Rady Gminy Topólka z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 1962
INFORMACJA
657 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach 1963
POBIERZ

Opublikowane: 2004-04-06
Ostatnia modyfikacja: 2004-04-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]