Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 40 Bydgoszcz, 29 marzec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
629 nr VII/65/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Czarnowo - teren mieszkaniowy (działka 280/1) 1879
630 nr VII/66/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty - teren mieszkaniowy (działka 53/1) 1882
631 nr VII/67/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty - teren mieszkaniowy (działka 53/5) 1885
632 nr VII/68/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, na obszarze wsi Pędzewo – tereny usługowe i mieszkaniowe (dz. 167/1; 167/3 1888
633 nr VII/69/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Siemoń – teren mieszkalno-usługowy (dz. 346) 1891
634 nr VII/70/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, na obszarze wsi Gutowo – tereny usługowo-mieszkaniowe (dz. 144; 194/3; 194/5; 194/9 i 227) 1893
635 nr VII/72/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Stary Toruń – tereny mieszkaniowe i rekreacyjne (dz. 99/3; 101/2; 189/2; 218/1 i 228) 1898
636 nr VII/73/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, na obszarze wsi Zławieś Mała – tereny mieszkaniowe i usługowe (działki 6, 10, 11, 19, 20, 23/1, 24, 124, 126, 212, 214) 1903
637 nr XIV/134/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsiach Zboże - dz. nr 26/1 i Włościbórz - dz. nr 55/1, Gmina Sępólno Krajeńskie 1908
638 nr XIV/135/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie, obejmujących tereny położone we wsiach Lutówko, Piaseczno, Wałdowo i Wiśniewa, w zakresie zmiany ustaleń dotyczącej terenu w Piasecznie 1915
639 nr 82/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Zalewu Koronowskiego i Jeziora Krzywe Kolano 1918
INFORMACJE:
640 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie w 2004 r 1918
641 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Brodnicy w 2004 r 1918
642 zarządzenie nr 9/2004 Starosty Inowrocławskiego z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski 1919
643 obwieszczenie nr 1/04 Starosty Toruńskiego z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego 1919
644 obwieszczenie nr 2/04 Starosty Toruńskiego z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Głuchowie 1919
645 zarządzenie nr 5/2004 Starosty Tucholskiego z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej Gmina Tuchola, w roku 2004 1919
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-30
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]