Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 4 Bydgoszcz, 16 styczeń 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
24 nr XII/82/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym 179
25 nr XII/83/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 179
26 nr XII/84/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej 179
27 nr XII/83/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Chełmna 180
28 nr IX/52/2003 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu gminy 187
29 nr IX/55/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny 195
30 nr IX-49/2003 Rady Gminy Bądkowo z dnia 20 października 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bądkowo 195
31 nr X/45/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych 208
32 nr X-58/03 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 209
33 nr 245/03 Rady Miasta Torunia z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia na 2004 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 210
34 nr 246/03 Rady Miasta Torunia z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń 210
35 nr XV/182/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. 216
36 nr XIII/99/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługowo - produkcyjną działki nr 944 i części działki nr 945 przy ulicy Mickiewicza w Tucholi 217
37 nr XII/135/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic Pokojowej, Mątewskiej i Wiktora Spornego 222
38 nr 183/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenie sposobu pobierania opłaty 229
39 nr X/47/04 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego 229
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-06
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]