Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 39 Bydgoszcz, 26 marzec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
622 nr VII/63/03 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, dla terenu położonego we wsi Strucfoń 1838
623 nr VII/64/03 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, dla terenu we wsi Lisewo 1842
624 nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi we wsi Sikorz - dz. nr 1/4, usługi i obsługę komunikacji we wsi Niechorz - dz. nr 101/3 oraz zabudowę mieszkaniową i usługi we wsi Piaseczno - cz. dz. nr 36/1 i 110/1 - Gmina Sępólno Krajeńskie 1846
625 nr XIV/133/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r. o zmianach miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskim, obejmujących tereny pod boiska sportowe oraz o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenu sportu i usług turystyczno-wypoczynkowych, zabudowy mieszkaniowej i usług, zbiornika przeciwpożarowego 1856
626 nr XVI/135/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2004 r 1873
627 nr XI/53/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 luty 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2004 r 1874
INFORMACJA
628 zarządzenie nr 42/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2003 r 1874
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-30
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]