Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 37 Bydgoszcz, 24 marzec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
561 nr X/85/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim 1762
562 nr VIII/94/2003 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 października 2003 r. w sprawie sposobów dokumentowania składowania odpadów komunalnych na wysypisku gminnym oraz przyjmowania nieczystości ciekłych przez punkt zlewny komunalnej oczyszczalni ścieków 1765
563 nr VIII/95/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 października 2003 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przez Gminę Janowiec Wielkopolski niepublicznym szkołom podstawowym działających na prawach szkół publicznych 1766
564 nr XI/103/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/429/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 września 2002 r 1767
565 nr XI/106/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 1768
566 nr XI/110/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od dokonania zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1769
567 nr XI/111/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 1770
568 nr XIV/112/2003 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Tuczno-Cukrownia 1770
569 nr XVII/169/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 lutego 2004 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Niechorskiej, terenu usług rzemieślniczych z zabudową mieszkaniową przy ul. Kościuszki, terenu zabudowy mieszkaniowej i usług przy ul. Mickiewicza, Brzozowej i Parkowej oraz przy ul. Sienkiewicza w Sępólnie Krajeńskim 1774
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-25
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]