Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 23 marzec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
553 nr 169/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Mieście Świeciu 1714
554 nr 170/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) 1720
555 nr X/76/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skępe 1736
INFORMACJE:
556 z dnia 22 grudnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/1024A/3829/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Elektrociepłownie Kujawskie sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła 1755
557 z dnia 22 stycznia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/940C/45/W/OPO/2004/MP w sprawie wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła Przedsiębiorstwu Inwestycyjno – Ciepłowniczemu „EKOREM” sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku 1755
558 z dnia 11 lutego 2004 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/296B/181/W/OPO/2004/AJ i nr PCC/310C/181/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 1756
559 z dnia 19 lutego 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1733/W/OPO/2004/AJ w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu działający na rzecz Gminy i Miasta Lubraniec 1756
560 z dnia 23 lutego 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/888B/218/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 1757
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-24
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]