Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 32 Bydgoszcz, 12 marzec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
453 nr VIII/43/03 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1551
454 nr X/94/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1554
455 nr XI/62/04 Rady Gminy Osie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1559
456 nr XI/63/03 Rady Gminy Osie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 1560
457 nr XII/53/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 1560
458 nr XII/54/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie podziału sołectwa Lubomin Wieś 1561
459 nr XII/55/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Boniewo 1561
460 nr XII/69/2004 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1562
461 nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1563
462 nr XII/106/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2004 r 1564
463 nr XII/134/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 1565
464 nr XII/108/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński 1565
465 nr XIV/224/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie 1566
466 nr XIV/225/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2004 r. niedoboru budżetu Gminy Lubicz 1566
467 nr X/75/2003 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Osięciny 1567
468 nr XVI/59/04 Rady Gminy Kikół z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2004 r 1568
469 nr X/79/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim i nadania jej statutu 1569
470 nr XII/91/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 1571
471 nr XII/92/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 1571
472 nr XVII/209/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 1573
473 nr 171/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wodnej w Mieście Świeciu 1574
474 nr 172/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. nr 23/11 we wsi Morsk Gmina Świecie 1579
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-18
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-18
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]