Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 30 Bydgoszcz, 09 marzec 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
406 12/2004 z dnia 3 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny 1452
407 13/2004 z dnia 3 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny 1452
408 14/2004 z dnia 3 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny 1452
409 15/2004 z dnia 3 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny 1453
410 16/2004 z dnia 3 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny 1453
UCHWAŁY:
411 nr XII/60/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy 1453
412 nr XIII/62/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany w 1454
413 nr 119/XVII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek nr 1 we Włocławku 1455
414 nr XV/110/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 1455
415 nr XVI/116/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gniewkowo 1455
416 nr VIII/83/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 1456
417 nr XV/138/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2004 r 1457
418 nr XV/152/03 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości wskaźników potrzebnych do ustalenia kwoty dodatku mieszkaniowego 1458
419 nr XV/153/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Sępólna Krajeńskiego i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie 1459
420 nr X/114/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1459
421 nr XI/129/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ciechocinka na 2004 r 1460
422 nr 314/04 Rady Miasta Torunia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 13 w Toruniu oraz zmiany uchwały dotyczącej założenia Gimnazjum nr 21 1461
423 nr 49/2004 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przesdtawionego przez Radę Gminy Dobre w uchwale budżetowej gminy na 2004 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1462
424 nr 50/2004 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej na 2004 r. Rady Miasta Nieszawa 1463
425 nr 53/2004 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Miejską w Skępem w uchwale budżetowej gminy na 2004 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1463
426 nr XVII/145/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2004 r 1463
427 nr XIV/74/2004 Rady Gminy w Fabiankach z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1464
428 nr XIV/76/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach” i nadania statutu 1465
429 nr XIV/78/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności gminy, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 1466
430 nr XII/101/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2004 r 1467
431 nr XII/106/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie 1468
432 nr XVII/198/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie 1469
433 nr XVII/199/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dotyczących naliczania dodatków mieszkaniowych 1469
434 nr XII/85/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1470
435 nr XII/88/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XI/74/03 Rady Gminy w Rogowie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1471
436 nr XIV/63/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 r 1471
437 nr XVII/214/04 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia 1472
438 nr 186/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r 1475
439 nr 188/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świecie 1477
440 nr 2/D/2004 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrcz na 2004 r. oraz prawidłowość załączonej do budżetu prognozy długu 1477
441 nr XI/93/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1477
442 nr XV/230/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2004 r 1478
443 nr XV/231/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie „Wilcza Kępa” pod Grabowcem 1479
444 nr XV/232/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2004-2008 1485
445 nr XV/237/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2004 r. o zmianie uchwały nr VI/77/03 z dnia 28 marca 2003 r 1485
446 nr XV/238/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kopanino 1486
447 nr XV/239/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 1486
448 nr XV/240/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 1486
449 nr XV/241/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 1486
450 nr XI/121/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2004 r 1487
451 nr 63/XIV/04 Rady Gminy w Radominie z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 1487
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-16
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-16
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]