Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 3 Bydgoszcz, 09 styczeń 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
15 nr IX/111/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. W. Witosa w Koronowie 146
16 nr X/132/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 202/3 w Koronowie 149
17 nr VII/63/03 Rady Gminy Stolno z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stolno w części dotyczącej terenów specjalnych położonych na gruntach wsi Grubno i Rybieniec 152
18 nr VII/39/03 Rady Gminy w Grążawach z 9 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grążawy w części wsi Bartniczka obejmującej teren pod usługi z funkcją mieszkaniową 157
19 nr VII/41/03 Rady Gminy w Grążawach z 9 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grążawy w części wsi Radoszki obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 160
20 nr VIII/96/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieście Żninie przy ul. Fabrycznej 163
21 nr VIII/97/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dworcowej, Towarowej, Ułańskiej i Zamkniętej w Żninie 167
INFORMACJE:
22 rozporządzenie nr 7/2003 z dnia 24 grudnia 2003 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 171
23 rozporządzenie nr 2/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 174
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-06
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]