Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 27 Bydgoszcz, 04 marzec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
342 nr XIII/24/160/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Osiedla „Jedynka” w Mieście Mrocza 1336
343 nr XIII/25/161/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Osiedla „Stare Miasto” w Mieście Mrocza 1340
344 nr XIII/26/162/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Osiedla „Młodych” w Mieście Mrocza 1345
345 nr XIII/27/163/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy 1350
346 nr XIII/28/164/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Robót Publicznych 1352
347 nr XIII/29/165/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza 1352
348 nr XIII/31/167/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 1355
349 nr XIII/35/171/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty 1355
350 nr XI/76/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian granic Sołectw Gminy Dąbrowa Chełmińska: Czarże, Czemlewo, Dąbrowa Chełmińska, Nowy Dwór, Otowice, Wałdowo Królewskie 1355
351 nr XI/77/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej 1356
352 nr XI/97/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat 1358
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
353 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czernikowie przeprowadzonych w dniu 15 lutego 2004 r 1358
POROZUMIENIA:
354 z dnia 27 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Sępoleńskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem 1358
355 z dnia 8 grudnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem 1359
356 aneks z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 sierpnia 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Aleksandrowskim 1360
357 aneks z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 sierpnia 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Chełmińskim 1361
358 aneks z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim 1361
359 aneks z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Inowrocławskim 1362
360 aneks z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 16 października 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Lipnowskim 1362
361 aneks z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 17 maja 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Mogileńskim 1362
362 aneks nr 2 z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim 1363
363 aneks z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 28 października 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Sępoleńskim 1363
364 aneks nr 4 z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 15 lipca 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim 1364
365 aneks z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 28 września 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Tucholskim 1364
366 aneks z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 sierpnia 1999 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim 1365
367 aneks z dnia 30 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 11 października 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Żnińskim 1365
368 z dnia 5 stycznia 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 1365
INFORMACJE:
369 sprawozdanie Prezydenta Miasta Włocławka i Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2003 rok 1366
370 sprawozdanie Starosty Nakielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003 1367
371 sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2003 r. (Powiat Radziejowski) 1368
372 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1370
373 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 1370
374 zarządzenie nr 4/2004 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 1370
375 zarządzenie nr 5/2004 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1371
376 ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1371
377 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2004 r. 1371
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-15
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-15
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]