Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 27 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
282 nr VII/66/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Golubia-Dobrzynia 1179
283 nr IX/80/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia 1179
284 nr X/86/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń 1180
285 nr VII/43/03 Rady Gminy Gruta z dnia 16 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 1182
286 nr X/65/03 Rady Gminy Gruta z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opłat pobieranych za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Boguszewie 1183
287 nr IX/65/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzycim” 1183
288 nr X/40/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świedziebnia 1187
289 nr VIII/43/03 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1196
290 nr XI/92/2003 Rady Gminy Lniano z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 1199
291 nr VIII/79/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2003-2007 1199
292 nr XIII/92/2003 Rady Gminy Grudziądz z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody twory położone na terenie Gminy Grudziądz 1202
293 nr XIII/93/2003 Rady Gminy Grudziądz z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego 1207
294 nr XVI/109/03 Rady Gminy Pruszcz z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/44/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 1207
295 nr XVI/198/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Robót Publicznych w Inowrocławiu 1207
296 nr 311/03 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży 1209
297 nr 312/03 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń 1209
298 nr XIV/78/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców oraz źródeł pochodzenia metali żelaznych i nieżelaznych 1210
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-09
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-09
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]