Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 23 Bydgoszcz, 25 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
270 nr XI/62/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno, wieś Czystochleb – teren targowiska gminnego 1142
271 nr XII/100/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tuszewo ograniczonej ulicami Droga Kurpiowska, Droga Graniczna, Waryńskiego, Łyskowskiego i projektowaną obwodnicą 1145
272 nr XI/108/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białe Błota 1160
273 nr XVII/178/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Bielczyny obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 1164
274 nr XVI/196/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Koronowo obejmujących teren we wsi Mąkowarsko, Gmina Koronowo oznaczony dotychczas symbolem planu 15.3UH (w obrębie Mąkowarsko działki nr 361, 362 i 363) 1168
275 nr XII/78/04 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego 1172
276 nr XII/80/04 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1172
277 nr XIX/3/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1172
278 nr XVII/143/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów 1173
279 nr XIV/92/2004 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 1174
280 nr X/95/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2004 rok 1174
281 nr X/96/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie wskaźników procentowych stanowiących podstawę ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 1175
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-09
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-09
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]