Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 22 Bydgoszcz, 24 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
251 nr IX/72/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 1095
252 nr XIII/136/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/83/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999 r. dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Paterku 1095
253 nr XIII/105/2003 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie nadania bezimiennej dotychczas ulicy nazwy „Złotnicka” 1096
254 nr XIII/106/2003 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie nadania bezimiennej dotychczas ulicy nazwy „Kubusia Puchatka” 1098
255 nr XIV/115/2003 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich 1100
256 nr IX/112/03 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2004 r 1100
257 nr IX/113/2003 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrcz 1101
258 nr IX/114/2003 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lokali użytkowych wchodzących w skład nieruchomości gruntowych należących do Gminy Dobrcz 1103
259 nr XIII/71/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1104
260 nr XII/131/2003 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 r 1104
261 nr XIX/183/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych 1107
262 nr XIII/80/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 1107
263 nr XI/99/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 stycznia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania 1107
264 nr XIV/68/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 1108
265 nr XIV/73/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy 1110
266 nr XII/51/2004 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wąbrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 r 1110
267 nr X/137/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś 1112
INFORMACJE:
268 rozporządzenie nr 1/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody „Drwęca –Jedwabno” 1132
269 sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 23 stycznia 2004 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie za 2003 r 1138
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-05
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]