Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 21 Bydgoszcz, 23 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
232 nr VIII/62/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 282 obrębu geodezyjnego Ostromecko we wsi Nowy Dwór 1051
233 nr XII/149/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu adaptowanego zajazdu oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej we wsi Tryszczyn, Gmina Koronowo, obejmującego działkę nr 152 1057
234 nr XII/150/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Gościeradzu w Gminie Koronowo obejmującego działki nr 69/2 i nr 220 1063
235 nr 215/03 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bielawy” w Toruniu 1071
236 nr 242/03 Rady Miasta Torunia z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dotyczącej terenu położonego przy ul. Lubickiej 50-52 (części terenów oznaczonych w dotychczas obowiązującym planie symbolami J87MN i J88EG 1073
237 nr 177/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie Gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowej 1076
238 nr 178/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej 1077
239 nr 182/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/03 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej 1078
240 nr XII/116/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek 1078
POROZUMIENIA:
241 z dnia 21 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Toruńskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem 1079
242 z dnia 24 listopada 2003 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Powiatem Toruńskim w sprawie utworzenia wspólnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obejmującego swym obszarem Gminę Miasta Toruń oraz Powiat Toruński 1080
243 nr 121 z dnia 1 grudnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Gniewkowo w sprawie przejęcia zadań organu prowadzącego przez Powiat Inowrocławski 1083
244 z dnia 4 grudnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Grudziądza w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Grudziądz 1083
245 z dnia 5 grudnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Inowrocławia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Inowrocław 1085
246 aneks nr 3 z dnia 10 grudnia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2002 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych przez Miasto Bydgoszcz w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego 1086
247 umowa nr 115/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Kruszwica w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 1086
248 nr 117 z dnia 29 grudnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Złotniki Kujawskie w sprawie przejęcia zadań organu prowadzącego przez Powiat Inowrocławski 1090
249 z dnia 8 stycznia 2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Radziejowskim w sprawie prowadzenia spraw przewidzianych dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 1090
250 z dnia 14 stycznia 2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Lipnowskim w sprawie rodzin zastępczych 1091
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-03
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]