Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 20 Bydgoszcz, 23 luty 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
228 nr 8/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne 974
229 nr 9/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody 977
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
230 nr 24/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypina 977
UCHWAŁA
231 nr XIV/103/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Starego Miasta oraz rejon Zamku 978
POBIERZ

Opublikowane: 2004-03-03
Ostatnia modyfikacja: 2004-03-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]