Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 2 Bydgoszcz, 08 styczeń 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
8 nr IX/88/2003 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek dla wybranego obszaru obejmującego sołectwa lub części następujących sołectw: Dąb Wielki, Dąb Mały, Dąb Polski, Skoki Duże, Skoki Małe 106
9 nr XV/111/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 129
10 nr XV/112/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej 134
11 nr XV/113/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia opłat związanych z korzystaniem ze środków komunikacji miejskiej 135
12 nr XIV/176/03 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2002 r 135
INFORMACJE:
13 z dnia 10 grudnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/740-A/6/2003/I/AS zatwierdzającej taryfę dla przedsiębiorstwa FRANTSCHACH Świecie Spółka Akcyjna z siedziba w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 136
14 z dnia 10 grudnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2252-A/5/2003/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedziba w Więcborku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 139
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-06
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]