Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 19 Bydgoszcz, 20 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
215 nr VII/40/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grążawy w części wsi Bartniczka obejmującej tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 934
216 nr VIII/61/03 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 24 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej 937
217 nr XII/152/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Koronowo obejmujących tereny działek: we wsi Samociążek nr 102/1, 102/2, 102/6, we wsi Sokole Kuźnica nr 72/5, we wsi Tryszczyn nr 117, 146/2, 494/1, 494/2, 501/3, we wsi Więzowno nr 4/4, we wsi Wtelno nr 74/2, 74/3, 74/4, 74/6, 74/7, 161/8, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 232/7, 264/4, 264/18 i część 264/19 942
218 nr VIII/36/03 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 961
219 nr XV/154/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/521/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią 967
220 nr XVII/148/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2004 r 969
221 nr 74/XIV/2003 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez starostę bydgoskiego porozumienia z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego AriMR o współpracy w sprawie programu działań związanych z obsługą zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli 969
OBWIESZCZENIA:
222 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy 969
223 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 24 listopada 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świeciu nad Osą 970
224 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim 970
225 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy 971
226 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie 971
227 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 15 grudnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijewie Królewskim 972
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-25
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]