Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 17 Bydgoszcz, 18 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
173 nr XI/86/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 44/46 855
174 nr X/51/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 864
175 nr 83/2003 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie po zmianach na 2003 r. oraz prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej prognozy kwoty długu (Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego) 876
176 nr X/61/03 Rady Gminy Koneck z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Koneck 876
177 nr XI/56/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia liczby licencji przeznaczonych do wydawania w 2004 r. na krajowy drogowy transport osób taksówką 881
178 nr X/65/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 881
179 nr XIII/50/2003 Rady Gminy Kikół z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 881
180 nr XII/80/2003Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo 884
181 nr XIV/93/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr IX/47/2003 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 887
182 nr XIII/67/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso 888
183 nr 118/XVII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Prezydent Miasta Włocławka 888
184 nr XII/58/2003 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004 - 2008 890
POROZUMIENIA:
185 nr 118 z dnia 1 grudnia 2003 r. zawarte pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, a Gminą Rojewo w sprawie przejęcia zadań organu prowadzącego przez Powiat Inowrocławski 890
186 nr 119 z dnia 1 grudnia 2003 r. zawarte pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, a Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie przejęcia zadań organu prowadzącego przez Powiat Inowrocławski 892
187 nr 122 z dnia 1 grudnia 2003 r. zawarte pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, a Gminą Dąbrowa Biskupia w sprawie przejęcia zadań organu prowadzącego przez Powiat Inowrocławski 892
188 z dnia 22 grudnia 2003 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Brodnickim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego 892
189 z dnia 30 grudnia 2003 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Zarządem Powiatu Nakielskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem 894
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-23
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]