Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 16 Bydgoszcz, 17 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
166 nr XI/109/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Murowaniec 814
167 nr XIII/94/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźna w części obejmującej działkę nr 26 przy ul. Gen. Sikorskiego w Wąbrzeźnie 818
168 nr XIV/99/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmna, w części dotyczącej fragmentów terenów oznaczonych w tym planie symbolami: ”E 1 MN”, „E 9 ZP”, „E 25 KDm” 822
169 nr XIV/98/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmieścia „Wikliny” obejmującego teren działki nr 43/5 przy ul. Łożyńskiego w Chełmnie 827
170 nr 276/03 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem O 11 KK, położonego wzdłuż torów kolejowych między ul. Kujawską, ul. Dybowska a ul. Podgórską 831
171 nr 301/03 Rady Miasta Torunia z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem J 27 PP, położonego między ul. Łukową a ul. Marii Skłodowskiej – Curie 835
172 nr XIV/113/2003 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Podgaj, Gmina Złotniki Kujawskie 838
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-20
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]