Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 15 Bydgoszcz, 16 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
155 nr IX/75/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 95/1, 98/17, 256/2, 256/3 i 256/4 w Kołaczkowie Gmina Szubin 762
156 nr IX/76/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Szubin, we wsi Słonawy, obejmujących część działki nr 264/3, obręb geodezyjny Słonawy, oraz we wsi Szaradowo, obejmujących działkę nr 54/2 i część działki nr 147/1, obręb geodezyjny Szaradowo 765
157 nr IX/77/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Ludowego Wojska Polskiego w Szubinie obejmującego część działki nr 728/13 oraz działki nr 728/2, 727/4, 727/5 i 730/4 768
158 nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie 772
159 nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w Mieście Szubinie i Szubinie Wsi 777
160 nr IX/83/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 273/3 LP w Zamościu 786
161 nr XI/43/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek dla wsi Osiek obejmującej teren pod usługi komunikacyjne ze stacją paliw 789
162 nr XI/44/2003 Rady Gminy Osiek z dni 29 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek dla wsi Obórki obejmującej teren pod usługi komunikacyjne ze stacją paliw 793
163 nr XI/45/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek dla wsi Jeziorki obejmującej teren pod usługi komunikacyjne ze stacją paliw 796
164 nr X/58/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wyodrębniony z części Gminy Tłuchowo Powiat Lipnowski, położony w miejscowości Tłuchowo, Tłuchówek 799
165 nr X/100/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Warząchewka Polska, w miejscowości Pińczata w Gminie Włocławek 806
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-20
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]