Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 138 Bydgoszcz, 31 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2884 nr XVII/96/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 8 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Bytoń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustalenia organów do tego upoważnionych 6386
2885 nr XVII/133/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg 6387
2886 nr XVII/136/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przez Gminę Łabiszyn niepublicznym szkołom podstawowym działającym na prawach szkół publicznych 6388
2887 nr XIV-69/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zleconych przez gminę zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 6389
2888 nr XXIII/2/244/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 140/3 i cz. dz. nr 140/6 we wsi Krukówko Gmina Mrocza 6390
2889 nr XXV/320/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic Szymborskiej, Marulewskiej, Górniczej 6392
2890 nr XVIII/102/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr XVII/96/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 8 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Bytoń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustalenia organów do tego upoważnionych. 6396
2891 nr XX/128/2004 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 6396
2892 nr XXI/124/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zmiany uchwały Rady Gminy Baruchowo w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminów ustalających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 6397
2893 nr XXI/130/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo 6400
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-25
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]