Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 137 Bydgoszcz, 31 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2881 nr XI/88/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej TRASY ŚREDNICOWEJ; obszaru zawartego między ul. Gen. J. Hallera, Solidarności, Konarskiego, Zaciszną i Smoleńskiego określonych jako WOJSKO - HALLERA – „C” 6354
2882 nr XXX/137/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy – Miasto Grudziądz 6382
2883 nr XXX/148/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6382
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-25
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]