Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 136 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2829 nr XVIII/118/2004 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 6301
2830 nr XVIII/119/2004 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasady poboru oraz terminy płatności tego podatku 6301
2831 nr XVIII/120/2004 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania oraz terminy płatności i sposób jej poboru 6302
2832 nr XVIII/121/2004 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6302
2833 nr XVIII/123/2004 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6303
2834 nr XV/160/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 6305
2835 nr XV/162/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2005 r 6307
2836 nr XV/163/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania do podatku rolnego na 2005 r. oraz ustalania zasad poboru tego podatku 6308
2837 nr XV/164/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2005 r 6308
2838 nr XVI/96/04 Rady Gminy Osie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 6310
2839 nr XVI/97/04 Rady Gminy Osie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6311
2840 nr XVII/104/04 Rady Gminy Osie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6312
2841 nr XVII/161/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obowiązującej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy stanowiący podstawę do naliczania podatku rolnego w 2005 r. na terenie Gminy Chełmno 6313
2842 nr XVII/162/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 r 6314
2843 nr XVII/163/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości będące własnością Gminy Chełmno 6314
2844 nr XVII/165/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 6315
2845 nr XVII/166/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2005 r 6316
2846 nr XVII/169/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od psów oraz miesięcznej diety dla sołtysów 6316
2847 nr XVI/90/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6317
2848 nr XVI/91/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r 6317
2849 nr XVI/92/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2005 r 6318
2850 nr XVI/93/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 6318
2851 nr XVI/94/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek wysokości, terminów płatności i zasad poboru podatku od posiadania psa 6319
2852 nr XVI/95/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru 6319
2853 nr XVI/96/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 6320
2854 nr XVI/97/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 r 6320
2855 nr XXIV/3/254/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych i sposobu ich pobierania w 2005 r 6323
2856 nr XXIV/4/255/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6323
2857 nr XXIV/5/256/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 6326
2858 nr XXIV/6/257/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 6326
2859 nr XXIV/7/258/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso 6327
2860 nr XXIV/8/259/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 6327
2861 nr XXIV/9/260/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 6328
2862 nr XXIV/10/261/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 6328
2863 nr XIX/138/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r 6329
2864 nr XIX/139/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 r 6329
2865 nr XIX/140/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2005 6330
2866 nr XIX/141/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zasad ustalania, poboru i wysokości opłaty targowej, terminu płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso tej opłaty 6332
2867 nr XIX/142/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2005 r 6333
2868 nr XIX/143/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego 6333
2869 nr XIX/144/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego 6334
2870 nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 6334
2871 nr XIX/147/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 6335
2872 nr XXVIII/184/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do obliczenia podstawy podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia w 2005 r 6335
2873 nr XXVIII/185/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 6336
2874 nr XXVIII/186/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6338
2875 nr XXVIII/187/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Kcynia wzorów formularzy informacji, deklaracji i danych w sprawach podatkowych 6338
2876 nr XXVIII/188/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania środków transportowych na 2005 r. i zwolnień w tym podatku 6339
2877 nr XXVIII/189/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień od tego podatku innych, niż określone w ustawie 6340
2878 nr XXVIII/190/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa i określenia inkasentów 6341
2879 nr XVIII/136/04 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6342
2880 nr XXIX/180/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 6343
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-25
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]