Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 135 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2784 nr VII/50/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 6256
2785 nr VII/51/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6256
2786 nr VII/52/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 r. przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Osielsko na 2005 r 6257
2787 nr VII/53/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 6257
2788 nr VII/54/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki, terminu płatności, określenia zasad ustalenia i poboru podatku od posiadania psów 6258
2789 nr VII/55/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6258
2790 nr VII/56/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych 6262
2791 nr VII/60/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian do statutu Zespołu ds. Oświaty stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/76/97 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 grudnia 1997 r 6262
2792 nr VII/65/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od opłat związanych z ewidencją działalności gospodarczej 6263
2793 nr XVI/75/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2005 r 6263
2794 nr XVI/76/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2005 r 6264
2795 nr XVI/77/2004 Rady Gminy Górzno z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku na 2005 r 6264
2796 nr XVI/79/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2005 r 6266
2797 nr XVI/80/2004 Rady Gminy w Górzniez dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 r 6266
2798 nr XXVII/247/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 6267
2799 nr XVII/248/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6267
2800 nr XXVII/249/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6268
2801 nr XXVII/250/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminu płatności 6271
2802 nr XXVII/251/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6271
2803 nr XXVII/252/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 6272
2804 nr XXVII/253/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/309/2000 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 6272
2805 nr XXVII/254/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nakło nad Notecią, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego upoważnionych 6273
2806 nr XXVII/255/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dot. zwolnienia podmiotów gospodarczych od podatku od nieruchomości 6273
2807 nr XXVII/256/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłaty targowej 6274
2808 nr XVII/109/04 Rady Gminy Gruta z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r 6274
2809 nr XVII/110/04 Rady Gminy Gruta z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6275
2810 nr XVII/111/04 Rady Gminy Gruta z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 6275
2811 nr XVII/115/04 Rady Gminy Gruta z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Boguszewie 6277
2812 nr XVIII/127/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 6278
2813 nr XVIII/128/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 6278
2814 nr XVIII/129/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r 6280
2815 nr XVIII/130/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2005 r 6280
2816 nr XVIII/131/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2005 r 6281
2817 nr XIX/177/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2005 r 6281
2818 nr XIX/178/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 6282
2819 nr XIX/179/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek, poboru i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2005 r 6284
2820 nr XIX/180/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości vv 6285
2821 nr XIX/181/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru na rok 2005 6286
2822 nr XIX/182/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Burmistrza, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, w 2005 r 6287
2823 nr XIX/183/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2005 r 6287
2824 nr XIX/184/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 6288
2825 nr XVIII/129/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. oraz niektórych zwolnień z tego podatku 6288
2826 nr XVIII/130/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2005 r., określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, a także zarządzenia poboru przedmiotowego podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6289
2827 nr XVIII/132/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2005 r. na obszarze Gminy Rogowo 6290
2828 nr XVIII/133/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia niektórych zwolnień w tym podatku na 2005 r 6291
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-25
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]