Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 134 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2729 nr XXV/122/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie podatku rolnego na 2005 r. oraz poboru tego podatku w drodze inkasa 6209
2730 nr XV/124/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6209
2731 nr XV/125/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6210
2732 nr XV/126/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6210
2733 nr XV/127/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu jej poboru 6211
2734 nr XV/128/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu poboru podatku od posiadania psów 6212
2735 nr XV/129/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów „deklaracji na podatek od nieruchomości” i „informacji w sprawie podatku od nieruchomości” oraz załączników do tych druków 6212
2736 nr XV/130/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru „deklaracji na podatek rolny” i „informacji w sprawie podatku rolnego” oraz załączników do tych druków 6213
2737 nr XV/131/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru „deklaracji na podatek leśny” i „informacji w sprawie podatku leśnego” oraz załączników do tych druków 6213
2738 nr XVI/137/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 6213
2739 nr XXVIII/221/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku 6214
2740 nr XXVIII/222/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r 6215
2741 nr XXVIII/223/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 6215
2742 nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 6217
2743 nr XXVIII/225/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych 6217
2744 nr XXVIII/226/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 6218
2745 nr V/44/04 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w roku 2005 6218
2746 nr V/45/04 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6219
2747 nr XIX/94/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz opłaty administracyjnej 6220
2748 nr XIX/95/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 6220
2749 nr XIX/96/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej 6221
2750 nr XVI/113/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6222
2751 nr XVI/114/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Warlubie 6222
2752 nr XVI/115/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6223
2753 nr XVI/116/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6223
2754 nr XVI/117/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości 6225
2755 nr XVI/118/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku rolnego 6226
2756 nr XVI/119/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku leśnego 6226
2757 nr XVII/124/04 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 6227
2758 nr XVII/125/04 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określania zasad poboru na 2005 r 6227
2759 nr XVII/126/04 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 6228
2760 nr XVII/127/2004 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2005 r. na obszarze Gminy Lisewo 6230
2761 nr XVII/128/2004 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych 6230
2762 nr XXII/140/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2005 r. na terenie Gminy Grudziądz 6231
2763 nr XXII/141/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 6231
2764 nr XXII/142/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz terminach płatności i sposobu poboru na 2005 r 6232
2765 nr XXII/143/2004 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 6233
2766 nr XVII/131/2004 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2005 6235
2767 nr XVII/132/2004 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 r 6236
2768 nr XVII/133/2004 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 6238
2769 nr XVII/134/2004 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i załączników na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 6238
2770 nr XVIII/147/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2005 6239
2771 nr XVIII/148/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 6240
2772 nr XVIII/149/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Chełmży 6240
2773 nr XVIII/150/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 6242
2774 nr XVIII/151/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6242
2775 nr XXIV/129/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2005 r 6244
2776 nr XXIV/130/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 6245
2777 nr XXIV/131/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r 6246
2778 nr XXIV/132/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z III-ech kwartałów 2004 r. celem obliczenia podatku rolnego na 2005 r 6247
2779 nr XXIV/133/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2005 r 6247
2780 nr XVII/64/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie podatku rolnego 6247
2781 nr XVII/65/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6248
2782 nr XVII/66/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6249
2783 nr XVII/67/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6249
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-24
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]