Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 133 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2681 nr 244/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2005 6160
2682 nr 245/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 6160
2683 nr 246/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świecie 6161
2684 nr 247/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 6162
2685 nr XVIII/133/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 6166
2686 nr XVIII/134/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6166
2687 nr XVIII/135/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2005 6168
2688 nr XVIII/136/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 6168
2689 nr XVIII/137/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 6169
2690 nr XIX/89/2004 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminy 6169
2691 nr XIX/91/2004 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od posiadania psów na rok 2005 6170
2692 nr XIX/92/2004 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 6170
2693 nr XIX/93/2004 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 6171
2694 nr XXIII/130/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia 6174
2695 nr XXIII/131/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku 6174
2696 nr XXIII/132/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku 6175
2697 nr XXIII/133/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru 6176
2698 nr XXIII/134/2004 r. Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty targowej 6177
2699 nr XXIII/135/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6177
2700 nr XVIII/73/04 Rady Gminy w Osieku z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek w roku podatkowym 2005 6178
2701 nr XVIII/74/04 Rady Gminy Osiek z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 6178
2702 nr XVIII/75/04 Rady Gminy w Osieku z dnia 7 grudnia 200 4r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów 6179
2703 nr XVIII/76/04 Rady Gminy Osiek z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku na 2005 r 6179
2704 nr XXI/142/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 6181
2705 nr XXI/143/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości 6182
2706 nr XXI/144/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 6182
2707 nr XXI/145/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 6184
2708 nr XXI/146/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6185
2709 nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 6185
2710 nr XX/86/2004 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości i poboru opłaty targowej 6186
2711 nr XX/87/2004 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego na rok 2005 6186
2712 nr XX/88/2004 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 6186
2713 nr XX/89/2004 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , wykonywane przez organ gminy (wójta), jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej 6187
2714 nr XX/90/2004 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 6188
2715 nr XX/91/2004 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 6189
2716 nr XVII/77/2004 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r 6189
2717 nr XVII/78/2004 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6190
2718 nr XVII/79/2004 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6191
2719 nr XVII/80/2004 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów 6191
2720 nr XVII/81/2004 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6192
2721 nr XVII/82/2004 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości jak również wzorów formularzy informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości 6194
2722 nr XX/112/2004 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty miejscowej przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej oraz wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych od opłaty miejscowej 6195
2723 nr XX/113/2004 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od posiadania psów 6196
2724 nr XX/114/2004 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 grudnia 2004 r w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów 6196
2725 nr XX/115/2004 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 6197
2726 nr XX/116/2004 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6198
2727 nr XX/117/2004 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2005 6198
2728 nr XX/118/2004 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2005 6201
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-24
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]