Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 132 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2639 nr XXVI/297/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjmowanej jako podstawę naliczania podatku rolnego od gruntów na terenie Gminy Koronowo w 2005 r. oraz określenia inkasentów podatku rolnego i wysokości wynagradzania za inkaso 6120
2640 nr XXVI/298/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania 6120
2641 nr XXVI/299/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6121
2642 nr XXVI/300/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania 6123
2643 nr XXVI/301/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psa, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania 6124
2644 nr XVIII/137/04 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6125
2645 nr XVIII/138/04 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 6125
2646 nr XVIII/139/04 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 6128
2647 nr XVIII/140/04 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 6128
2648 nr XVIII/141/04 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Cekcyn 6129
2649 nr XXIII/318/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6130
2650 nr XXIII/325/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru 6132
2651 nr XXIII/326/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2005 r. oraz poboru tego podatku 6133
2652 nr XXIII/327/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2005 r. oraz poboru tego podatku 6134
2653 nr XXIII/328/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru w roku 2005 6134
2654 nr XXIII/329/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 6135
2655 nr XXIII/331/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6136
2656 nr XVI/144/04 Rady Gminy Stolno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2005 6136
2657 nr XVI/145/04 Rady Gminy Stolno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 6137
2658 nr XVI/146/04 Rady Gminy Stolno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 6138
2659 nr XVI/147/04 Rady Gminy Stolno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru 6138
2660 nr XVI/149/04 Rady Gminy Stolno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych 6138
2661 nr XVI/155/04 Rady Gminy Stolno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Stolno 6140
2662 nr XXIV/14/265/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych 6140
2663 nr XVI/116/2004 Rady Gminy w Drzycimiu dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6141
2664 nr XVI/117/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6141
2665 nr XVI/118/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 r 6143
2666 nr XXVI/132/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XXVIII/214/2001 z dnia 13 grudnia 2001 r. dotyczącej uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2002-2006 6144
2667 nr XXVI/133/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne 6146
2668 nr XXXVII/205/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 6146
2669 nr XXXVII/206/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości 6147
2670 nr XXXVII/207/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2005 r 6147
2671 nr XXXVII/208/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 6148
2672 nr XXXVII/209/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2005 r 6149
2673 nr XXXVII/210/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 r 6150
2674 nr XXXVII/211/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów na 2005 r 6150
2675 nr XXXVII/219/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia osób posiadających status bezrobotnych z opłaty dotyczącej wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6151
2676 nr XXII/112/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6151
2677 nr XXII/113/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego 6152
2678 nr XXII/114/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego 6152
2679 nr XXII/116/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 6153
2680 nr XXII/117/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6153
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-20
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]