Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 131 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2565 nr XXV/220/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2005 r 6054
2566 nr XXV/221/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru 6054
2567 nr XXV/222/04 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r 6057
2568 nr XXIV/171/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 6058
2569 nr XXIV/172/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2005 r 6058
2570 nr XXIV/173/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2005 6059
2571 nr XXIV/174/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2005 6060
2572 nr XXIV/175/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gniewkowo 6061
2573 nr 185/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości 6062
2574 nr XIX-125/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2005 r 6063
2575 nr XIX-126/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku 6064
2576 nr XIX-127/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo na 2005 r 6065
2577 nr XIX-128/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku 6065
2578 nr XXVII/220/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola 6066
2579 nr XXVII/221/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru 6067
2580 nr XXVII/222/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2005 r 6068
2581 nr XXVII/223/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6069
2582 nr XXVII/224/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Tuchola oraz sposobu jej poboru 6070
2583 nr XXVII/225/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 6071
2584 nr XXVII/226/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 6072
2585 nr XXVII/227/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 6072
2586 nr XXIV/109/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2005 r 6073
2587 nr XXIV/110/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6073
2588 nr XXIV/111/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad stosowania zwolnień oraz sposobu jej poboru 6075
2589 nr XXIV/112/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru 6076
2590 nr XXIV/113/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru 6077
2591 nr XXIV/114/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy 6077
2592 nr XXIV/115/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeziora Wielkie wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 6078
2593 nr XXIV/116/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie ulg i zwolnień od tego podatku 6079
2594 nr 30/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 r 6080
2595 nr 31/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na rok 2005 6081
2596 nr 32/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym 6081
2597 nr 33/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 6082
2598 nr 34/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów na 2005 r 6084
2599 nr 36/04 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy udziale dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku 6084
2600 nr XVI/105/2004 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6085
2601 nr XVI/106/04 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru 6087
2602 nr XVI/107/04 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2005 6088
2603 nr XVII/134/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2005 6089
2604 nr XVII/135/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2004 r. celem obniżenia podatku rolnego na 2005 r 6090
2605 nr XVII/136/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 6090
2606 nr XVII/137/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz terminów płatności, zwolnień i sposobu jego pobierania 6091
2607 nr XVII/138/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej 6091
2608 nr XVII/139/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 6092
2609 nr XVII/127/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasady zwrotu na 2005 r 6094
2610 nr XVII/130/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 6094
2611 nr XVII/132/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny 6096
2612 nr XX/199/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2005 6096
2613 nr XX/200/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia na 2005 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 6098
2614 nr XX/201/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 6099
2615 nr XX/202/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2005 r 6099
2616 nr XX/203/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2005 r 6100
2617 nr XX/204/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz uchwały w sprawie lokalizacji handlu okrężnego w Gminie Żnin oraz uchwalenia regulaminu targowiska 6101
2618 nr XX/205/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego 6101
2619 nr XX/206/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego 6101
2620 nr XX/207/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 6102
2621 nr XXIV/216/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości 6102
2622 nr XXIV/217/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 6103
2623 nr XXIV/218/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych 6104
2624 nr XXIV/219/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego 6104
2625 nr XXIV/220/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego oraz określenia sposobu poboru podatku rolnego 6105
2626 nr XXIV/221/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego 6105
2627 nr XXIV/222/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6106
2628 nr XXIV/223/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień w tym podatku, terminów płatności i sposobu poboru 6107
2629 nr XXII/154/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6108
2630 nr XXII/155/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego 6109
2631 nr XXII/156/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych 6109
2632 nr XXII/157/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości 6111
2633 nr XXII/158/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy podatkowych w sprawie podatku rolnego 6112
2634 nr XXII/159/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy podatkowych w sprawie podatku leśnego 6112
2635 nr XXII/157/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6113
2636 nr XXII/158/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6113
2637 nr XXII/159/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 6113
2638 nr XXII/160/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6114
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-18
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-18
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]