Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 130 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2505 nr XX/108/04 Rady Gminy Koneck z dnia 23 listopada 2004 r. określająca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2005 r 5993
2506 nr XX/109/04 Rady Gminy Koneck z dnia 23 listopada 2004 r. określająca podstawę do obliczania podatku leśnego na 2005 r 5993
2507 nr XX/110/04 Rady Gminy Koneck z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5993
2508 nr XX/111/04 Rady Gminy Koneck z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 r 5994
2509 nr XX/112/04 Rady Gminy Koneck z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 r 5996
2510 nr XX/113/04 Rady Gminy Koneck z dnia 23 listopada 2004 r. o ustaleniu wysokości stawek opłaty targowej na 2005 r 5997
2511 nr XX/114/04 Rady Gminy Koneck z dnia 23 listopada 2004 r. o ustaleniu na 2005 r. opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową 5997
2512 nr XVII/144/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie 5998
2513 nr XXVII/343/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych na rok 2005 5999
2514 nr XXI/208/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej 5999
2515 nr XXI/209/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w roku podatkowym 2005 6000
2516 nr XXI/210/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2005 6000
2517 nr XXI/211/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r 6003
2518 nr XXI/212/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r 6003
2519 nr XXI/213/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6004
2520 nr XXI/214/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego na 2005 r 6005
2521 nr XXI/215/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 6006
2522 nr XXI/216/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny 6006
2523 nr XVII/164/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno 6007
2524 nr XX/95/04 Rady Gminy w Wąpielsku dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz ich zwolnień 6008
2525 nr XX/96/04 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wąpielsk 6009
2526 nr XX/97/04 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6009
2527 nr XX/98/04 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny 6011
2528 nr XXI/109/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2005 r 6011
2529 nr XXI/110/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6012
2530 nr XXVII/203/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6012
2531 nr XXVII/204/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 6013
2532 nr XXVII/205/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 6014
2533 nr XXVII/206/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2005 r 6015
2534 nr XXIV/166/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 6016
2535 nr XXIV/167/2005 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6017
2536 nr XXIV/168/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2005 r 6018
2537 nr XXIV/170/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 6019
2538 nr XXIV/100/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 r 6019
2539 nr XXIV/101/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 6020
2540 nr XXIV/102/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 6020
2541 nr XXIV/105/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych 6021
2542 nr 635/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6022
2543 nr 636/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 6023
2544 nr 637/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej 6025
2545 nr 638/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem sportowych boisk, stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku powszechnego 6025
2546 nr 639/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wielomieszkaniowych przeznaczonych na wynajem lub do przydziału na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na cele mieszkalne 6028
2547 nr 640/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 6029
2548 nr XX/90/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 r 6032
2549 nr XX/91/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 6033
2550 nr XX/92/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2005 r 6034
2551 nr XX/93/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r 6035
2552 nr XX/94/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Piotrków Kujawski na 2005 r 6035
2553 nr XX/95/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 r 6036
2554 nr XXVIII/168/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2005 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji 6036
2555 nr XXVIII/169/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2005 r 6037
2556 nr XXII/165/2004 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wąbrzeźno 6038
2557 nr XXVIII/172/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów w 2005 r 6039
2558 nr XXVIII/173/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6039
2559 nr XXVIII/177/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych 6040
2560 nr XXVI/95/04 Rady Gminy Kikół z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2005 6041
2561 nr XXI/134/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6041
2562 nr XXI/135/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2005 6042
2563 nr XXI/136/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6042
INFORMACJA
2564 z dnia 15 grudnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO–4210-57(15)/2004/33/V/AK zatwierdzającej taryfę „PECTOR” zakład Automatyki i Energetyki Wójcik, Wałecki, Szmelc, Stegenta Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu 6042
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-18
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-18
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]