Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 13 Bydgoszcz, 13 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
141 nr 214/03 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolami S 21 ON (część), S 19 ZD (część), położonego pomiędzy ulicami Wały Gen. Sikorskiego, Dąbrowskiego i Gregorkiewicza 651
142 nr 217/03 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru ograniczonego od północy ul. Łódzką, od wschodu terenami osiedla położonego przy ul. Włocławskiej, od południa granicą administracyjną miasta, od zachodu granicą planu osiedla „Stawki” 654
143 nr 226/03 Rady Miasta Torunia z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dotyczącej działki nr 136/6 i części działki nr 136/5, położonych przy ul. Szosa Lubicka 38/58 657
144 nr VIII/109/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brodnicy w rejonie ulicy Krańcowej, dotyczącej terenów przeznaczonych pod budownictwo produkcyjno-usługowo-składowe, usługi z mieszkalnictwem i drogi 659
145 nr XIII/113/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 października 2003 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ul. Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim 665
146 nr XI/64/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wyodrębniony z części Gminy Baruchowo Powiat Włocławski, położony w miejscowości Baruchowo 670
147 nr XI/65/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wyodrębnione z części Gminy Baruchowo Powiat Włocławski, położone w miejscowości Baruchowo, Boża Wola 673
148 nr XI/66/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wyodrębniony z części Gminy Baruchowo Powiat Włocławski, położony w miejscowości Trzebowo 679
149 nr VIII/90/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oraz magazynów i składów w Janowcu Wsi 682
150 nr XV/103/03 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych 687
151 nr IX/44/2003 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa w latach 2003-2007 688
152 nr IX/85/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski - usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5) 692
153 nr IX/86/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski - tereny mieszkalno-usługowe (dz. 62/8, 62/10, 63/7, 63/9, 64/2, 129/2). 695
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-18
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-18
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]